Historie varkensbedrijf de Kruishoeve
Tijdbalk 30 jaar varkenshouder

2013: Na een procedure van bijna 5 jaar hebben we één oude stal kunnen afbreken en daar is één nieuwe, grotere, modernere stal voor in de plaats gekomen. De biggen hebben nu meer ruimte en de aanfok kan nu 12 weken vooraf op het bedrijf komen. Daarnaast is de bio-security aangescherpt en looplijnen strakker gemaakt.

2011: Hanneke en Dion hebben het bedrijf nu officieel overgenomen van Cees & Corry.

2009: Hanneke en Dion werken full time op het bedrijf. Cees & Corry richten zich steeds meer op het nieuwe bedrijf: Stal de Blokhoeve (www.staldeblokhoeve.nl). Per 1 juli zijn we officieel een VOF gestart, het bedrijf heet nu: Varkensbedrijf de Kruishoeve

-----------------------------------------------------

2007: Hanneke studeert af op de HAS Den Bosch.
Hanneke en haar vriend Dion geven aan samen het bedrijf te willen voortzetten.
Dion gaat fulltime op het bedrijf werken en Hanneke part time bij PorQ en part time op het bedrijf.

--------------------------------------------------------

2004: Nieuwbouw is klaar.De drachtstal biedt plaats aan 400 zeugen in 8 stabiele groepen van 50 zeugen.De kraamstal is verdubbeld en de biggen afdelingen zijn groen-label gemaakt.Klaar voor de toekomst.
Hanneke studeert op de HAS Den Bosch en gaat stage lopen in Canada op een groot zeugenbedrijf.[Fam van den Corput]

----------------------------------------------------

2003: Blikseminslag.......
1 verschrikkelijke knal, gevolg:
405 opfok en vleesvarkens vinden de dood[binnen 3 minuten].De stal is volledig door de brand verwoest. Wat nu.....
Opfoklocatie gezocht.
Op de hoofdlocatie wordt uitgebreid naar 650-700 zeugen.[ gereed 2004]

-------------------------------------------------

2002: Weer crisis... MPA.
Nu wordt er een groeihormoon uit Ierland in het voer gevonden.Een groot schandaal is het gevolg. Prijzen zakken voor de derde maal in vier jaar naar een dieptepunt.

-------------------------------------------------

2001:MKZ CRISIS
Opnieuw malaise in de sector.Weer ruimingen,vervoersverboden enz enz...
Opnieuw veel werk extra,veel zorgen om de dieren,veel verdriet om alle leed en onmacht waar je mee moet leven.
En toch weer: schouders er onder en door........

--------------------------------------------------

2000; DOORGAAN is ons besluit.De schouders eronder en kop op.we gaan een nieuwe kraamstal bouwen met grondbuisventilatie en groenlabel.Brengen het aantal zeugen weer op peil [450] en gaan verder met een drie-weeks-managmentsysteem.Een prof.bedrijf komt schoon spuiten. Hiermee kunnen we het redden met 2 VAK.[ voorlopig zijn dat C&C].

--------------------------------------------------

1997-1999:Varkenspest uitbraak in 1997.
De uitbraak begint in "de Peel" dit is het meest varkensrijke deel van Nederland,het had niet slechter kunnen treffen.
Gevolg: WHV [ Wet Herstructurering Varkenshouderij]in 1998.Deze wet heeft grote gevolgen voor de varkenshouders in nederland.De prijzen gaan onderuit[1998-1999]ook wij ontkomen niet aan de malaise.Er wordt ingekrompen en de medewerker wordt ontslagen.Corry gaat ipv buitenshuis meewerken in de stallen.

---------------------------------------------------

1993: derde locatie wordt gekocht.Een bedrijf in Biest-Houtakker met 1000 vleesvarkens en 20.000 vleeskuikens.
Doel: Op termijn de kuikens omwisselen naar vleesvarkens.Dit stuit op grote bezwaren in de buurt en er wordt een deal gesloten met de gemeente in 1999. Gevolg is dat het bedrijf gesaneerd wordt.

--------------------------------------------------

1989:Tweede locatie op 2 km afstand van het moederbedrijf wordt aangekocht.[ De Overkant]Hier kunnen 550 dieren gehouden worden. Dit wordt onze opfoklocatie voor de gelten.Thuis kan nu binnen de muren uitgebreid worden tot 350 zeugen.We kiezen voor groepshuisvesting met voerstations!!!![voorlopen].Een vaste medewerker wordt aangenomen.

----------------------------------------------------

1984: Invoering Interiumwet door minister Braks van landbouw.Deze wet moet de uitbreiding van het aantal varkens tegen gaan.Uitbreiden op de huidige locaties is niet meer mogelijk.Helaas liggen er nog zoveel uitbreidingsplannen in de kasten ,deze mogen wel uitgevoerd worden.
Gevolg toch meer varkens in Nederland.Uiteindelijk komen er 16 miljoen varkens in Nederland.[ Met de WHV in 1998 zal dit aantal weer dalen]

---------------------------------------------------

1981:Cees en zijn vrouw Corry nemen het bedrijf over van Willem Maas.De automatisering zet door en er wordt een stal voor gespeende biggen bijgebouwd.Er kunnen nu 250 zeugen gehouden worden.Opfokdieren worden zelf aangefokt dmv rotatiekruising.

--------------------------------------------------

1972:Cees geeft aan belangstelling te hebben voor het bedrijf.Specialisatie en mechanisatie is het credo van deze tijd.Tot nu toe was dit een gemengd bedrijf.Cees kiest voor de specialisatie VARKENS.
1946:Zoon Willem komt op het bedrijf.De andere zoon Marinus wil ook boer worden.Het bedrijf wordt verdeeld.
1905:Frans Maas neemt het bedrijf over van zijn vader
1870:Marinus Maas koopt de boerderij[ de geblokte hoeve]In 2006 wordt de paardentak van het bedrijf "Stal de Blokhoeve"genoemd.
1855:Bouw boerderij door Dhr de Jonge van Zwijnsbergen.

---------------------------------------------------